Программа аттестации

12 КЮ

Tachiwaza (техника стоя)

Тенкай (2 варианта)

Тенкан

Ирими тенкан

Цуги аси

Аюми аси

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Шикко (мае, усиро)

Цуги аси

Ирими тенкан

 

Ukemi (страховка)

Мае укеми

Усиро укеми

 

Tachiwaza  (техника стоя)

Катате тори гьяку ханми Кокью-хо (омоте, ура)

Катате тори ай ханми Иккё (омоте, ура)

Катате тори гьяку ханми Сихо наге (омоте, ура)

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Риоте тори Кокью-хо

11 КЮ

Tachiwaza (техника стоя)

Тенкай (2 варианта)

Тенкан

Ирими тенкан

Цуги аси

Аюми аси

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Шикко (мае, усиро)

Цуги аси

Ирими тенкан

 

Ukemi (страховка)

Мае укеми

Усиро укеми

 

Tachiwaza  (техника стоя)

Катате тори гьяку ханми Кокью-хо (омоте, ура)

Катате тори ай ханми Иккё (омоте, ура)

Катате тори гьяку ханми Сихо наге (омоте, ура)

Катате тори ай ханми Коте гаеси (омоте, ура)

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Риоте тори Кокью-хо

10 КЮ

Tachiwaza (техника стоя)

Тенкай (2 варианта)

Тенкан

Ирими тенкан

Цуги аси

Аюми аси

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Шикко (мае, усиро)

Цуги аси

Ирими тенкан

 

Ukemi (страховка)

Мае укеми

Усиро укеми

 

Tachiwaza  (техника стоя)

Катате тори гьяку ханми Кокью-хо (омоте, ура)

Катате тори ай ханми Иккё (омоте, ура)

Катате тори гьяку ханми Сихо наге (омоте, ура)

Катате тори ай ханми Коте гаеси (омоте, ура)

Катате тори гьяку ханми Кайтен наге

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Риоте тори Кокью-хо

9 КЮ

Tachiwaza (техника стоя)

Тенкай (2 варианта)

Тенкан

Ирими тенкан

Цуги аси

Аюми аси

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Шикко (мае, усиро)

Цуги аси

Ирими тенкан

 

Ukemi (страховка)

Мае укеми

Усиро укеми

 

Tachiwaza  (техника стоя)

Катате тори гьяку ханми Кокью-хо (омоте, ура)

Катате тори ай ханми Иккё (омоте, ура)

Катате тори гьяку ханми Сихо наге (омоте, ура)

Катате тори ай ханми Коте гаеси (омоте, ура)

Катате тори гьяку ханми Кайтен наге

Шомен учи Иккё (омоте, ура)

Катате тори ай ханми Сихо наге (омоте, ура)

Мороте тори Кокью наге

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Риоте тори Кокью-хо

8 КЮ

Tachiwaza (техника стоя)

Тенкай (2 варианта)

Тенкан

Ирими тенкан

Цуги аси

Аюми аси

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Шикко (мае, усиро)

Цуги аси

Ирими тенкан

 

Ukemi (страховка)

Мае укеми

Усиро укеми

 

Tachiwaza  (техника стоя)

Катате тори гьяку ханми Кокью-хо (омоте, ура)

Катате тори ай ханми Ирими наге

Риоте тори Сихо наге (омоте, ура)

Риоте тори Тенчи наге

Мороте тори Кокью наге

Шомен учи Иккё (омоте, ура)

Шомен учи Коте гаеси

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Шомен учи Иккё (омоте, ура)

Риоте тори Кокью-хо

7 КЮ

Tachiwaza (техника стоя)

Тенкай (2 варианта)

Тенкан

Ирими тенкан

Цуги аси

Аюми аси

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Шикко (мае, усиро)

Цуги аси

Ирими тенкан

 

Ukemi (страховка)

Мае укеми

Усиро укеми

 

Tachiwaza  (техника стоя)

Катате тори гьяку ханми Кокью-хо (омоте, ура)

Катате тори гьяку ханми Суми отоши

Катате тори ай ханми Никкё (омоте, ура)

Катате тори ай ханми Уде киме наге

Риоте тори Тенчи наге

Шомен учи Иккё (омоте, ура)

Шомен учи Ирими наге

Ёкомен учи Сихо наге (омоте, ура)

Чудан цки Коте гаеси

 

Suwariwaza (техника на коленях)

Шомен учи Иккё (омоте, ура)

Риоте тори Кокью-хо